Eraikinaren barneko nahiz kanpoko lanak

Eskarmentu handikoak gara zuri laguntzeko

Komunitateko lanak nahiz etxebizitzaren barneko lanak egiterakoan, zenbait arazo konpondu eta erabaki hartu beharreko bide luzea izaten da.

Erabakietan aholkua ematen dizugu, aurrekonturik onena aukeratu dezazun, dagozkien laguntzak (Udalekoak, Jaurlaritzakoak…) bideratzeko, teknikari eskudun eta empresa eraikitzaileekin harremanetan jarriz, lanen gastuen banatzerakoan, berankorrei ereklamazioa egiterakoan…

Eraikinaren mantentze-lanak

Horrek mantentze-lan txikiak egitea ekarri behar du eraikinak egoera onean jarrai dezan, gaitz handiagoak sahiesteko.

Eraginkortasun energetikoa hobetzea

Horrek erakinaren baliabide inguratzaile guztiak (fatxada, estalkia…) hobetzea ekarri behar du, isolamendu termikoa txertatuz, arotzeria hobetuz…

Helburua da eraikinaren bero-galerak sahiestea, eta horrekin batera etxebizitxenak, barneko erosotasuna hobetuz eta energia kontsumoak nabari jaitsiz.

Etxebizitzaren birgaitzea

Honek komunak edota sukaldea, ur- edo elektrizitate-intalazioak, arotzeria, zoladurak, pinturak, eta abar, berriztatzea dakar.

Irisgarritasunaren hobekuntza

Eraikinetan eta, bereziki, etxebizitzetan behar diren baliabideak ezartzea da helburua, kaletik sartzen guztiz erraza izan dadin, edozein eragozpenik gabe.

Izan daiteke bai igogailua instalatzea, bai dagoen igogailua aldatzea kale mailera jaisteko, bai plataforma jasotzaileak jartzea…